Среща с Петьо Петков, сектор „Наркотици“, СДВР-София

На 14.02.2023 г. в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“по покана на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се проведоха срещи с цел превенция с инспектор Петьо Петков от СДВР-София, сектор „Наркотици“ и ученици от 9. и Повече …

СИМУЛАЦИОННИ ОЧИЛА

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ в Община Ловеч, съвместно с инспектори от “Детска педагогическа стая“ при РУ Ловеч, проведоха поредица от срещи с ученици от осми клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ за Повече …

СРЕЩА НА ЕЗИКОВЦИ С ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

Преподаватели от Русенския университет посетиха ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ на 9. февруари и се срещнаха с дванадесетокласници, изучаващи профил „Математика и информационни технологии“. Доц. д-р Илияна Раева, ръководител катедра „Приложна математика и статистика“ и гл. ас. д-р Стефка Караколева в Повече …