МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”

От 16 до 18 ноември се проведе поредната смесена мобилност по проект „Предприемачеството е важно“, с координатор ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ и съфинансиран от ЕС по програма „Еразъм+“. Неговата основна задача е да развие предприемаческите умения на учениците от шесте Повече …

ВАЖНО

Уважаеми родители и ученици, поради задържане на заболяемост над 500 на 100000 в община Ловеч се удължава преустановяването на присъствените учебни занятия, считано до 26.11.2021 година.  Обучението за този период ще се осъществява в електронна среда от разстояние.

ОТЛИЧИЕ

През месец октомври се проведе 18 национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента“. Йоана Симеонова от 10 г клас спечели втора награда за поетическа творба в своята възрастова група със стихотворението „Есенни мъниста“