9 МАЙ – ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

На 9 май – Деня на Европа- ПЕГ „Екзарх Йосиф провежда Ден на ученическото самоуправление. Всички длъжности в училище се поемат от ученици. Те влизат в роли –на преподаватели, на управленци, на помощен персонал. В рамките на инициативата те организират Повече …

„НЕ СТЕ САМИ“ В БОРБАТА СРЕЩУ ДРОГАТА

На 4 май 2022 г. Стефан Бакалов и неговия екип, заедно със специално обученото митническо куче Гари, гостуваха на учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ по покана на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/. Повече …

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „РЕЧ И ДЕБАТИ“

От 15 до 17 април отборът по речи и дебати на английски език към нашето училище взе участие в присъственото национално състезание, което се проведе в Благоевград. В състезанието участваха 10. Ученици. Американецът Уилям Андриола, учениците Ива Петрова и Вирджиния Повече …

22 АПРИЛ-СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Всяка година на 22 април се отбелязва Световния ден на Земята. Това е най-големият нерелигиозен празник в света, който е честван от милиони хора. Причината е една – всички ние живеем на единствената планета Земя И тази година учениците от Повече …