GDPR

Лице по защита на лични данни при ПЕГ “Екзарх Йосиф I“ гр.Ловеч

Станислава Давидова

Тел: 0887939387

Email: s_davidova@abv.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ