„DESIGN THINKING FOR EDUCATORS“

От 27 октомври до 3 ноември 2022г. 13 преподаватели от Езикова гимназия участваха активно в обучителен курс „Design Thinking for Educators“, предложен от Учителската Академия „Европас“. Обучението се състоя в гр. Вилемщад, столица на Кюрасао – един от Карибските острови в Южна Америка. Курсът е съфинансиран по програма „Еразъм+“ на ЕК, а участието се осъществи благодарение на акредитиран проект на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ с № 2021-1-BG01-KA121-SCH-000010344.

В продължение на една седмица учителите от Езиковата се сблъскаха с предизвикателствата на дизайна на учителското мислене под вещото ръководство на чаровната лекторка Натания Енгелхард: от дизайна на учебната програма до интегрирането на технологията в часовете. Някои от тези предизвикателства бяха сложни и абстрактни и не можеха да бъдат разрешени чрез използване на стандартни методи или подходи. Опитните педагози трябваше да се възползват от ученето и прилагането на ясно дефиниран структуриран метод за решаване на проблеми при проектно-базираното обучение.

Целта на курса бе да насърчи нестандартното мислене, като акцентира върху методологията на дизайна на учителското мислене за решаване на сложни проблеми, да формира основни умения как да се прилагат на практиката успешни стъпки за решаване на проблеми чрез цялостния цикъл на проектиране. Учителите се запознаха с нови стратегии за анализиране на конкретен проблем, научиха как да проявяват емпатия към другите, изготвиха прототип на решение на конкретен казус, след което го тестваха.

Основният подход, който следваха беше „учене чрез правене“. На базата на предоставения модел от пет конкретни стъпки трябваше да се предложи решение на проблеми от ежедневната практика на преподавателите. Работа по групи, прилагане на идеите, и обратна връзка завършиха с представяне на крайните резултати от персоналните проучвания. След успешното приключване на този курс смело може да се прилага дизайнерското мислене както в класната стая, така и извън нея.