ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“

На 25.11 2021г., в условията на ОРЕС, 15 ученици от 11. клас взеха участие в конкурса в сянка Juvenes Translatores 2021. Това е събитие на доброволни начала, което се провежда успоредно с официалния онлайн конкурс по превод за средните училища Повече …

ПЪРВА КОПКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ КОРПУС В ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ В ЛОВЕЧ

Първа копка за стартиране изпълнението на проект „Частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда – ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч“, бе направена на 08.12.2021 г. в двора на езиковата гимназия. Проектът е на стойност 1 432 200 лв. Повече …