СТИПЕНДИАНТИТЕ В ОБЛАСТ ЕЗИЦИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ ЗА 2021/2022

Учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ Емилиян Димитров Андреев, Кристина Бисер Иванова, Стела Станимирова Карамишева и Цветомир Станимиров Маринов  са стипендианти в област „Езици и хуманитарни науки“ за 2021/2022 г., с което за пореден път доказаха, че мечтите се сбъдват Повече …

ПОРЕДНА НАГРАДА ЗА УЧЕНИК ОТ ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“

Стела Цветкова от 9. клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ е отличена с грамота за почетно трето място в национален конкурс по превод. По повод 100-годишнината от рождението на известния австрийски поет, есеист и преводач Ерих Фрийд (1921–1988) Австрийска библиотека Повече …

ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

На 27.11.2021 г. се състоя национален кръг на национално многоезично състезание. Ученичката от 11 клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ Кристина Янкова Димова спечели I – во място с резултат от 88 т. от максимални 90 т. Състезанието е за Повече …

ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“

На 25.11 2021г., в условията на ОРЕС, 15 ученици от 11. клас взеха участие в конкурса в сянка Juvenes Translatores 2021. Това е събитие на доброволни начала, което се провежда успоредно с официалния онлайн конкурс по превод за средните училища Повече …

ПЪРВА КОПКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ КОРПУС В ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ В ЛОВЕЧ

Първа копка за стартиране изпълнението на проект „Частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда – ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч“, бе направена на 08.12.2021 г. в двора на езиковата гимназия. Проектът е на стойност 1 432 200 лв. Повече …