Езикова сред осемте чуждестранни училища, участници в конференция на Телеком

От 27. до 29 април 2023г. в град Дрезден, Германия се проведе годишната конференция на  JIA (Junior-Ingenior-Akademie)  – младежка инженерна академия към Службата за педагогически обмен в Германия, подкрепяна от фондация Deutsche Telekom. 
Фондация Deutsche Telekom е една от най-големите образователни фондации в Германия. Над 18 години тя подкрепя проекти, занимаващи се с теми от математическата, научната и техническа среда MIND (СТЕМ).
По покана на Телеком в конференцията взеха участие г-жа Ивелина Докторова и г-жа Татяна Петкова, старши учители в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч.
На конференцията бяха представени последните инженерни постижения в областта на интернет, както и теми, свързани с разрешаване на екологични проблеми, а също и разработки на ученици от JIA училища. Голям интерес сред участниците предизвикаха дискусиите по темите „Въглеродът и ролята му в енергийния преход“ и „Приложения на 5G за тактилния интернет“, в които се включиха специалисти по темата. Вдъхновяваща бе речта на управителния директор на Deutsche Telekom д-р Екехард Винтер, който представи най-новите разработки и проекти в компанията, свързани с разглежданите теми.
Както подобава на всяко голямо събитие, не мина и без уъркшопове. Учителите от Езикова се включиха в уъркшопа „Програмиране на квантов компютър“, организиран от едно от училищата на JIA. 
Тъй като събитието се проведе в Немския музей по хигиена, на участниците бе предоставена възможност да разгледат двете чудесни експозиции в него – „За гените и хората“ и „Здравето и тялото“.
В рамките на събитието имаше и опознавателен семинар за новите участници в дейността на Младежката инженерна академия – 8 немски училища, по две училища от България и Полша и по едно училище от Гърция, Косово, Румъния и Литва. Подборът бе направен през есента на 2022 година след одобрение на идея за проект, представена от всяко училище. Това е първо участие на български училища в дейността на фондация Телеком. Всяко от избраните училища от Средна и Източна Европа ще работи съвместно с училище от Германия по СТЕМ проект, финансиран от Deutsche Telekom. Предстои сформиране на екипи, избор на тема за съвместния проект, допълнителни опознавателни срещи на преподаватели, ученически обмен и съвместна работа по проекта през следващата учебна година.
pre>