ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“

Кристина Димова, ученичка в 11 клас при ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ е класирана за участие в национален кръг на многоезично състезание.

Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училище. Провежда се в една възрастова група за ученици от XI клас върху три основни компонента – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст.

Кристина Димова е участвала с езикова комбинация първи чужд английски език и втори чужд – немски език.