Образователна програма “Информиран избор и гражданско доверие”

През учебната 2023/2024 година 26 ученици от 10 а клас на ПЕГ “ Екзарх Йосиф I “ участваха в Образователна програма “ Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие .Отворени съдилища и прокуратури “ на ВСС и МОН.
Посещаваха Административен съд в град Ловеч от месец октомври до месец юни . Разгледани бяха теми като – Конституция на Република България ,върховенство на закона , разделение на властите , административни нарушения и наказания ,правата на детето , структура на съдилищата и съдебната система .
Обучението приключи със симулативен процес в който се включиха доста активно и получаване на удостоверение .
Ръководител на групата е старши учител Доминика Бочева – Колева .