Нов подход в оценяването в профилирана подготовка

Тази година в нашето училище бе приложен нов подход в оформянето на срочен успех по модулите от профил история. Целта е да се пресъздаде истински процес по оценка на дипломна работа, а пишещият да предизвика себе си максимално. Първият смелчага е Александър Илиев от 12. В клас. Към момента той няма текущи оценки по модулите, тъй като финалната му оценка зависи от качеството на изготвения текст. Съставена е и комисия, която ще изкаже своето мнение за работата:
Председател: Радослав Хитов
Ръководител на изследването: Станислав Вълев
Рецензент на изследването: Явор Генов (учител по история в СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица).
Езиков и стилистичен рецензент на изследването: Петя Ангелова
Със защитата на дипломната работа ще се постави началото на „Център за ученически исторически и литературни изследвания“ към нашето училище. Институцията си поставя за цел да подпомага и популяризира опитите на учениците за научно творчество още в училищен етап.