НЕМСКИ ЕЗИКОВИ ДИПЛОМИ DSD II и DSD I БЯХА ВРЪЧЕНИ В ЛОВЕШКАТА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

На 14 май в ПЕГ „Екзарх Йосиф I „  в Ловеч ученици от два випуска с първи чужд език немски: абитуриентите от 12 клас и учениците от 11 клас получиха на две отделни тържествени церемонии своите немски езикови дипломи.

За 12 клас това е Немска езикова диплома II ( DSD II за езикови нива В2/С1). Серстификатът DSD II (B2/C1) дава право на младите хора да следват във висши учебни заведения в Германия, Австрия и Швейцария. 11 клас получиха немска езикова диплома I (DSD I за езиково ниво В1). Този сертификат трябваше да се връчи в 10 клас, но поради пандемията, изпитите за него бяха отложени с една година.

Сертификатът DSD I /В1/ дава право за записване в едногодишни подготвителни езикови курсове по немски в университетите в Германия, осигурява достъп до немския трудов пазар за средни работни позиции и е много добра стартова подготовка за изпитите за следващия сертификат DSD II (на по-високите нива В2/С1), които се провеждат в 12 клас.

Директорът на гимназията Радослав Хитов и регионалният координатор за прогарамата DSD, немската учителка в гимназията Ева Цик, поздравиха учениците и им честитиха получените сертификати. За поредна година Ловешката езикова гимназия доказа, че благодарение труда на всички учители по немски език остава един от водещите центрове в обучението по немски в страната.