ПЕГ “Екзарх Йосиф I” е одобрена за финансиране по модул 3 “Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки” от Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 година. Одобреното финансиране по програмата е в размер на 200 000 лв, а одобрената площ е 1063 м2.