КАКВО Е ДА СИ УЧЕНИК ПО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛИЗМА

На 08.12.2022 г. в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ се проведе открит бинарен урок по литература и история на тема „Какво е да си ученик по времето на социализма“. Участваха учениците от 12. клас, изучаващи профил „История и БЕЛ“, с ръководители Радослав Хитов, Татяна Петкова и Мартин Стойнов.

Учениците бяха разпределени на групи, които трябваше да разработят отделни проекти, които после да бъдат интегрирани в общото цяло. Бяха разработени различни форми на представяне – драматизация, презентации, кратки аналитични текстове, спомени на очевидци. Основният източник на вдъхновение бяха емблематичните за гимназията филм и книга „Вчера“.

Макар времето да не стигна историческият период да бъде обхванат в цялост, се представиха различни гледни точки. Събитието започна с кратък уводен видео клип, който ретроспективно проследи ключови за историята на България събития, разразили се по времето на т.нар. Преход.

Същинската част се откри с изнасяне на оригинален доклад от Комсомола, последван от драматизация на педагогически съвет от 1964 г. Последваха презентации и доклади, представящи основните черти на комунистическата идеология и интегрирането й в училищната система. Директорът на Езиковата, г-н Радослав Хитов, самият той ученик в Гимназията по време на разглеждания период, беше основният коректив на представените факти.

Откритият урок продължи с паралелен анализ на филма и романа „Вчера“. Бяха отбелязани режисьорските решения, които леко изместват идейно сюжета на филма от ежедневието на учениците по времето на социализма към скрития бунт срещу Системата. Разгледани бяха различни образи – на учениците като колективен образ, на властта, на момичетата, на момчетата, на тези, които се ползват с протекциите на режима, както и на тези, които са призвани сами си проправят път в живота.

В заключителната част бяха представени спомени на роднини и учители, които са били съвременници на социализма. Особено ценни бяха сведенията, които учениците бяха получили от г-жа Мариана Вълева, допълнително уплътнили емоционалната страна на представянето.

Отритият урок беше планиран като част от по-мащабна инициатива, имаща за цел синхронизиране на обучението, най-вече в профилиращата подготовка, с тенденциите, очертани от МОН, към образование, ориентирано към компетентностния подход. За да се справят със задачата, учениците трябваше да приложат умения като анализ, синтез, изследване, презентационни умения и т.н.

Ръководителите на проекта Радослав Хитов, Татяна Петкова и Мартин Стойнов изказаха своето

задоволство от свършената работа. Очаквайте скоро новини и за други подобни инициативи