Съобщения

Уважаеми родители и ученици, родителската среща за учениците от 8. клас ще се състои на 14.09.2023 г.от 17.00 ч.

Обявление