Олимпиади

Протокол резултати общински кръг олимпиада по български език и литература

Протокол резултати общински кръг олимпиада по биология и здравно образование

Протокол резултати общински кръг олимпиада по френски език

Протокол резултати областен кръг олимпиада по испански език

Протокол резултати общински кръг олимпиада по английски език

Протокол резултати общински кръг олимпиада по философия

Протокол резултати общински кръг олимпиада по немски език

Протокол резултати общински кръг олимпиада по химия и опазване на околната среда

Протокол резултати общински кръг олимпиада по география и икономика

Резултати общински кръг олимпиада по физика

Протокол резултати общински кръг олимпиада по история

Протокол резултати общински кръг олимпиада лингвистика

Резултати общински кръг олимпиада по математика