Олимпиади

Резултати общински кръг олимпиада по български език и литература

Резултати областен кръг олимпиада по английски език

Резултати областен кръг олимпиада по история и цивилизации

Резултати общински кръг олимпиада по информатика

Резултати общински кръг олимпиада по философия

Резултати общински кръг олимпиада по география и икономика

Резултати областен кръг олимпиада биология и здравно образование

Резултати областен кръг олимпиада лингвистика

График за провеждане на общински кръг ученически олимпиади 2022-2023 г.

Резултати общински кръг олимпиада по биология

Резултати общински кръг олимпиада по немски език

Резултати общински кръг олимпиада по френски език

Протокол резултати олимпиада испански език

Резултати общински кръг олимпиада по математика

Резултати общински кръг олимпиада по физика

Резултати общински кръг олимпиада по химия и опазване на околната среда

Резултати олимпиада общински кръг речеви и комуникативни умения