За въпроси по настаняване  в несамостоятелно общежитие:

Лице за контакт: Теменуга Иванова

моб.0877 66 07 09