9 МАЙ – ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

На 9 май – Деня на Европа- ПЕГ „Екзарх Йосиф провежда Ден на ученическото самоуправление.

Всички длъжности в училище се поемат от ученици. Те влизат в роли –на преподаватели, на управленци, на помощен персонал. В рамките на инициативата те организират учебния процес, решават проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности.

„Директорът“ е в кабинета си, готов за предизвикателствата на днешния ден!

В коридорите дежурят привлекателни „учители”, усмихнати, но строги, те следят за дисциплината и никой не им противоречи.

Чистотата е на ниво, защото енергични млади момичета и момчета са запретнали ръкави и почистват района. Звънецът бие за влизане в час и в класните стаи влизат „учители“, застават пред черната дъска и часът започва. Всички слушат внимателно и с интерес.

В някои от часовете влиза на посещение „зам-директорът” и осъществява контрол върху дейността. Усмихната психоложка изслушва внимателно проблемите на учениците и помага във взимането на решения.

А денят е просто прекрасен – Ден на ученическото самоуправление.

В Деня на Европа в гимназията гостуват ученици и преподаватели от Испания в рамките на програма „Еразъм+“. Заедно с тях бе  издигнато знамето на Европа.