9 МАЙ – ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Денят на ученическото самоуправление се провежда в Деня на Европа. Учениците, организирани от ученическият съвети, влизат в ролята на своите учители и директор.

Основната цел на тази инициатива е учениците да почувстват атмосферата от другата страна на учебния процес, да станат съпричастни на ежедневните проблеми. 

Ученическият съвет днес е в ръководството на училището, други ученици са учители. Сред учениците се забелязва засилен интерес да заемат местата на своите учители. Традиция е в гимназията всяка година да се отбелязва този ден, като се забелязва все по-голям интерес от учениците да влизат в ролята на учител. Така имат възможност да се поставят в ролята на учителя и да оценят отговорността, която носят.

Като председател на Ученическия съвет Венцислав Георгиев днес е директор на гимназията. За един ден учениците успяват да разберат по-добре работата на учителя и колко е отговорно да ръководиш едно училище.