35 ГОДИНИ „ЕРАЗЪМ“

На 09.12.2022 г. в гр. София се проведе валоризационна конференция на Център за развитие на човешките ресурси. Тази година събитието съвпадна с честването на 35 години „Еразъм“, като беше направен кратък обзор на ползите от тази успешна европейска програма.

Повод за участието на делегацията от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ беше номинирания за отличие проект „Предприемачеството е важно“. Това е вторият награден проект на Езиковата по Ключова дейност 229, сектор „Училищно образование“, което е доказателство за високия професионализъм на проектния екип с координатор г-жа Маргарита Добрева.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-BG01-KA229-062300?fbclid=IwAR3isUumRkqjRsCtW-qY3G6A2h-WMYcmWLj7KNh_OXTN3kUVnKj9ANqQQAE