22 МАРТ-СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Ученици от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ отбелязаха Световния ден на водата като почистиха по-ниските части на алея „Баш Бунар“ по протежение на река Осъм.

Идеята за отбелязване на Световен ден на водата e изказана за пръв път през 1992 г. на Конференцията на ООН за околната среда и развитието (UNCED) в Рио де Жанейро. Съгласно резолюция 47/193 на Общото събрание на ООН от 22 февруари 1993 г. за Световен ден на водата е определен 22 март.

Целта е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.