ФРАНЦИЯ, ЗДРАВЕЙ!

В началото на септември 2023 година група от 45 ученици, изучаващи френски като първи и втори чужд език, и 3 преподаватели от Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ осъществиха мобилност по проект “Le multilinguisme ouvre l’esprit / Многоезичието обогатява духа”, № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000132439, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на ЕК. Партньор по проекта е училище „La Pignerie” в побратимения на Ловеч гр. Лавал, Франция. Учениците от България и Франция, разделени на групи, представиха на партньорите си, съответно страната, града и училището си.

Учениците от Езиковата разгледаха училището партньор, като френските им приятели ги запознаха с професиите, които изучават при дуалното обучение в училището (2 седмици на училище – 2 седмици практика), а именно “Селскостопанска техника“ и „Грижи за хората“. Френските ученици придобиват знания и умения в полагането на грижи за деца от най-ранна възраст (3-4 месечни бебета), както и за възрастни хора, трудноподвижни хора и др. Българските ученици бяха впечатлени от техниката и оборудването, използвани в обучението, което поставя връстниците им от Лавал в реална работна среда.

Групата от България, придружена от г-н Патрик Мусе, председател на Асоциация „Доверие – България“, беше приета в кметството на гр. Лавал от г-н Жорж Поарие, съветник и заместник-кмет по международните връзки, който разказа накратко историята на града, представи бъдещи проекти и подари макет със забележителностите на града.

Учениците от Езиковата се запознаха и с други възможности за придобиване на образование във Франция и по-конкретно в гр. Лавал, като посетиха и URMA (регионален университет за професии и занаяти), предлагащ обучение по 43 специалности, съчетано с платени стажове (1 седмица обучение – 3 седмици работа). По време на мобилността учениците имаха възможност да се запознаят с нови приятели, чужди култури и да практикуват чуждите езици, които изучават в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“. Културната програма беше обогатена с посещение на Монт Сент Мишел – едно от чудесата на света. Несъмнено най-очакваното от всички беше посещението на Париж и разглеждането на града от обляната в светлини Айфелова кула.