Добре дошли на страницата на училищен психолог!

Иванка Драгнева, Училищен психолог, idragneva@abv.bg, 0888541522

Посетете нашата страница: Психологическа подкрепа-ПЕГ „Екзарх Йосиф I“

Основни функции на училищния психолог:

В своята работа училищният психолог изпълнява следните дейности/функции:

 1. Диагностична:
 • диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната, поведенческата сфера на учениците;
 • диагностика и подпомагане на училищното и професионално ориентиране и насочване на учениците.
 1. Консултативна:

2.1.Индивидуално консултиране на:

2.1.1. ученици:

 • с проблеми, свързани с тяхното поведение;
 • с проблеми, свързани с взаимоотношенията с връстниците, родителите и учителите;
 • на психичното, личностното и интелектуалното им развитие;
 • с проблеми в личната сфера.

2.1.2. учители:

 • професионално консултиране на проблеми, произтичащи от взаимодействието с учениците, колегите и родителите.

2.1.3. родители:

 • по проблемите във взаимоотношенията с техните деца и специфика на развитието на в тийнейджърска възраст.

2.2. Работа в група:

2.2.1. С класове: за групова динамика, формиране на екип, общуване и справяне с конфликти и по други актуални за учениците теми – при заявка от класен ръководител или ученици;

2.2.2. Посредническа дейност при решаване на конфликти.

2.2.3. Работа по проекти и дейности, свързани с приложната психология.

Дейността на училищния психолог включва:

 • Проучване и подпомагане на психическото развитие на учениците, проучване на нагласите за професионален избор, диагностика на затрудненията в личностната и поведенческата сфера на общуване;
 • Посредничество при решаване на конфликти;
 • Консултативна работа с родители, ученици и учители по проблеми от личен, семеен и училищен характер;
 • Превантивна дейност по отношение на проблеми, свързани с рисковете за здравето на учениците, превенция на зависимости;
 • Индивидуално консултиране на ученици  по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие.

 

Работно време:  от 08:00 – 14:00 ч.

 

Приемно време за консултация с родители:

 

Вторник:  12:30 – 14:00 ч. ; Четвъртък:  09:00 – 12:00 ч.

 

Индивидуалните консултации се провеждат при предварителна заявка и във време, удобно и за двете страни.

Посещенията в часове на класа се осъществяват при предварителна заявка на темата от класен ръководител или ученици.

 

Конвенция за правата на детето
Наръчник за родители
Координационен механизъм