УЧЕНИЧКА ОТ ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“-ЛОВЕЧ С ЕДНОГОДИШНА СТИПЕНДИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЯ

Йоана Ивайлова Петрова, ученичка 9 клас от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, е  с едногодишна стипендия за образование в Германия.

Youth For Understanding (YFU) е неправителствена организация, състояща се от 55+ държави – партньори и на над 70.000 добороволци на шест континента. Като лидер в междукултурния обмен и образователните програми за повече от 60 години, YFU изпраща ученици по цял свят и обогатява живота на повече от 270.000 деца, техните семейства, училища и приятели.

Сдружение „Младеж за разбирателство“ стартира в България през 1998 г. по инициатива на почетния консул на страната в Хамбург проф. Герд-Винанд Имайер и проф. Румен Вълчев, програмен директор в център „Отворено образование“. Началото е поставено с подписването на споразумение между немската организация „Youth for Understanding“ и център „Отворено образование“. Първият председател на Управителния съвет на YFU е Мария Беличева-Некер, която дава силен тласък и спомага за полуляризирането на програмите за междукултурния обмен в България. В края на 90те години програмата за междукултурен обмен на YFU представлява революция в гимназиалното образование, тъй като съчетва по уникален начин едногодишно образование в чужбина с интегриране и запознаване с традициите, бита и културата на местните семейства.

Програмите за между културен ученически обмен на YFU имат за цел да насърчат ново поколение млади лидери и да им помогнат да придобият умения и опит за справяне с големите предизвикателства на нашето време В рамките на една учебна година те са пълноправни членове на местни приемни семейства, посещават чуждестранно училище, запознават се с много нови и различни хора. По този начин стават по-самостоятелни в ежедневието си, по-толерантни към новото и различното и по-отговорни в бъдещите си действия. Основната  цел е да подготвят младите хора за техните бъдещи отговорности в съвременния динамичен свят.