Учебна и училищна документация

ДОКУМЕНТИ

Стратегия 2020-2024

Отчет за изпълнение на стратегия 2020_2021

ПРАВИЛНИК-ЗА-ДЕЙНОСТТА-НА-ПЕГ-ЕКЗАРХ-ЙОСИФ-I-2021-2022-година

Училищен годишен план 2021-2022

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2021-2022 г

Програма-за-превенция-на-ранното-напускане-на-училище-2021-2022

Мерки за повишаване качеството на образованието в училище

План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата 2020-2021

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕРКИ ЗА РАБОТА В ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“

План за действие Ковид 19 учебна 2021-2022 година

 

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

VIII А  клас    VIII Б  клас      VIII В   клас     VIII Г клас    VIII Д клас


 

IX A  клас   IX Б  клас   IX В  клас   IX Г   клас   IX Д  клас   IX Е  клас


 

X A  клас  X Б клас   X В  клас  IX Г клас     X Д клас    X Е клас


 

XI А  клас   XI Б   клас   XI В  клас   XI Г   клас   XI Д  клас    XI Е  клас 


 

XII А  клас    XII Б  клас    XII В   клас   XII Г  клас   XII Д  клас   XII Е  клас

 


 

ГРАФИЦИ

График за дейностите I учебен срок учебна 2021-2022 г.

График за провеждане на допълнителни консултации I учебен срок учебна 2021-2022 г.

График за провеждане на часовете по ФУЧ за I срок на учебната 2021-2022 година

График дежурства

 

БЛАНКИ

Бланка заявление за отсъствие от училище

Бланка заявление за отсъствие от общежитие  

Санкции по чл.68 ал.1 т. 1 и т.3