Среща с Петьо Петков, сектор „Наркотици“, СДВР-София

На 14.02.2023 г. в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“по покана на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се проведоха срещи с цел превенция с инспектор Петьо Петков от СДВР-София, сектор „Наркотици“ и ученици от 9. и 10. клас. Темата на превантивните срещи е “ Какво знаете за наркотиците, какво не знаете и какви са вашите въпроси“.

По интересен и достъпен начин беше предоставена подробна информация за най-новите наркотични вещества, като амфетамини, метаамфетамини, различни видове екстази, и други. С видео материали инспектор Петков демонстрира последиците от употребата на наркотиците и тяхното въздействие върху човешката физика и психика, както и последиците върху социалния живот и бъдещето на младите хора. Беше засегната темата за употребата на енергийни напитки, наргилета, анаболи и стероиди и негативните последици от тях.

Инспектор Петков запозна децата подробно кои са стадиите при наркоманите и как се разпознават, а също така и къде може да се потърси адекватна помощ при нужда. Редовната употреба на повечето наркотици води до трайни последици за здравето. Те въздействат директно върху мозъка и могат да доведат до психическа зависимост, депресия, параноя, агресивно поведение, затруднения с концентрацията, паметта, способността за преценка и взимане на решения, отключване на психични заболявания.

Среща с Петьо Петков пожелаха и част от педагогическите специалисти, за които важен момент в работата е умението да разпознават ситуации и да предприемат адекватни действия при необходимост.