СРЕЩА НА ЕЗИКОВЦИ С ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

Преподаватели от Русенския университет посетиха ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ на 9. февруари и се срещнаха с дванадесетокласници, изучаващи профил „Математика и информационни технологии“.

Доц. д-р Илияна Раева, ръководител катедра „Приложна математика и статистика“ и гл. ас. д-р Стефка Караколева в същата катедра от факултет „Природни науки и образование“ към Русенския университет представиха специалността „Финансова математика“, която е разкрита преди 10 години и е сред най-желаните при кандидатстване. Учениците получиха ценна информация относно приема, учебния план, възможностите за участие в различни международни проекти и стажове по време на следването, както и за успешната реализация след завършване на перспективната специалност. Приемът е по държавна поръчка, без семестриални такси, обучението е гарантирано от държавата.

На дванадесетокласниците бяха раздадени рекламни брошури с подробна информация. Те получиха и покана за опознавателна визита в университета.