СИМУЛАЦИОННИ ОЧИЛА

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ в Община Ловеч, съвместно с инспектори от “Детска педагогическа стая“ при РУ Ловеч, проведоха поредица от срещи с ученици от осми клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ за вредата от алкохола и наркотиците. Демонстрациите със симулационни очила, които възпроизвеждат усещането, което човек има, когато е под въздействието на алкохол или наркотични вещества, предизвикаха огромен интерес в учениците. Те нямаха търпение да направят симулация и да отразят промените в поведението си.

Единодушно беше мнението, че се чувстваш несигурен, неконцентриран, нямаш реална оценка на действителността, грешно преценяваш пространството и предметите в него. Отстрани човек изглежда плах, нестабилен, неадекватен. На края на часа всеки с една дума даде своята обратна връзка за чувството, което е изпитал. Най-често децата употребиха думите „боли ме глава“, „замаяно“, „вие ми се свят“, „гадно“, „не знам къде се намирам“.

Наркотиците и алкохолът са сериозен проблем на днешните подрастващи и превенцията е едно от важните неща за справяне и предотвратяване последствията от тяхната употреба.