Свободни места

 

Свободни места

19.08.2020г. Свободни места за учебната 2020/2021г.

27.02.2020г.

На основание чл. 104, ал. 1 , т.2 и ал. 2 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование, считано от 19.02.2020 година  е освободено едно място в 8 д клас (профил „ Чужди езици“ – английски език  с испански език)

На основание чл.108 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование  преместването на учениците ще стане при спазване на следните условия и ред:

1.подаване на писмено заявление от родителите на 28.02.2020г. с приложени документи  за изчисляване на бала за приемане в 8 д клас за учебната 2019/2020 година(минимален бал за учебната 2019/2020 година – 312,00)

2.потвърждаване пред родителите възможността на записване на ученика с най-висок бал,според определеното балообразуване за учебната 2019/2020 година на 28.02.2020г.;

3.уведомяване писмено  директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за възможността за записване в срок, разписан в чл.108, ал.2 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование;

 

На основание чл. 104, ал. 1 , т.2 и ал. 2 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование, считано от 19.02.2020 година  е освободено едно място в 8 д клас (профил „ Чужди езици“ – английски език  с испански език)

На основание чл.108 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование  преместването на учениците ще стане при спазване на следните условия и ред:

1.подаване на писмено заявление от родителите до 26.02.2020г. с приложени документи  за изчисляване на бала за приемане в 8 д клас за учебната 2019/2020 година(минимален бал за учебната 2019/2020 година – 312,00)

2.потвърждаване пред родителите възможността на записване на ученика с най-висок бал,според определеното балообразуване за учебната 2019/2020 година до 27.02.2020г.;

3.уведомяване писмено  директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за възможността за записване в срок, разписан в чл.108, ал.2 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование;

 

Свободни места за учебната 2019/2020г.

На основание чл. 104, ал. 1 , т.2 и ал. 2 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование, считано от 29.11.2019 година  е освободено едно място в 8 д клас (профил „ Чужди езици“ – английски език  с немски език)

На основание чл.108 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование  преместването на учениците ще стане при спазване на следните условия и ред:

1.подаване на писмено заявление от родителите до 04.12.2019г. с приложени документи  за изчисляване на бала за приемане в 8 г клас за учебната 2019/2020 година(минимален бал за учебната 2019/2020 година – 354,00)

2.потвърждаване пред родителите възможността на записване на ученика с най-висок бал,според определеното балообразуване за учебната 2019/2020 година до 05.12.2019г.;

3.уведомяване писмено  директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за възможността за записване в срок, разписан в чл.108, ал.2 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в училищното образование;