РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

На вниманието на завършващите през 2024 година зрелостници във връзка с избор на висше училище и информиране за възможностите за кариерно ориентиране е предоставен линк към Рейтингова система на висшите училища в България /РСВУ/.

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/