РАБОТЕН ГРАФИК КОМИСИЯ ПО ЗАПИСВАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2021/2022 Г.

 Записване на приетите ученици на ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

От деня след обявяване списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 16.07.2021 г. 

14.07, 15.07.2021 г. – от 08.00 ч. до 20.00 ч.

16.07.2021 – от 08.00 ч. до 17.00 ч. 

Записване на приетите ученици след ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

От деня след обявяване списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 г. включително

21.07.2021 г. – от 08.00 ч. до 20.00 ч.

22.07.2021 г. – от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Записване на приетите ученици след ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

30.07.2021 г. – от 08.00 ч. до 16.00 ч.

КОМИСИЯТА РАБОТИ В СПОРТНА ЗАЛА  ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“-ЛОВЕЧ.

Комисията работи при спазване на противоепидемични мерки.

РАДОСЛАВ ХИТОВ

ДИРЕКТОР