ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

На 27.11.2021 г. се състоя национален кръг на национално многоезично състезание. Ученичката от 11 клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ Кристина Янкова Димова спечели I – во място с резултат от 88 т. от максимални 90 т.

Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски,  немски, френски, испански, италиански и руски език, като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училище. Провежда се в една възрастова група за ученици от XI клас върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст. Текстовете за слушане и за четене са на изучавания ПЪРВИ чужд език, а създаването на текстовете е на изучавания ВТОРИ чужд език.

Заслуга за почетното първо място имат и преподавателите по чужд език Снежанка Димитрова и Румяна Маринова.

За пореден път езикова гимназия показа, че добрата екипна работа води до отлични резултати в изучаването на чужд език.