ПЪРВА КОПКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ КОРПУС В ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ В ЛОВЕЧ

Първа копка за стартиране изпълнението на проект „Частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда – ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч“, бе направена на 08.12.2021 г. в двора на езиковата гимназия. Проектът е на стойност 1 432 200 лв. (с вкл. ДДС), одобрен от МОН и финансиран по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022“, Модул 2 – Дейност II. Бенефициент е Община Ловеч. Очакваната стойност след сключените договори и реалните дейности за изпълнение на проекта е 1 313 602 лв. (с вкл. ДДС).

„По тази програма за цялата страна общо са заделени 210 млн. лева. Нашето министерство има последователна политика в тази посока – да има равен достъп до качествено образование, да се учи на една смяна и децата да имат равен старт в живота“, каза гостът Мария Гайдарова – зам.-министър на образованието и науката, Тя подари на гимназията седемте тома на „Лица и събития от моето време“ от Симеон Радев.

В ритуала по първата копка участваха зам.-министър Мария Гайдарова, кметът Корнелия Маринова, Радослав Хитов – директор на ПЕГ„Екзарх Йосиф I“ и Васил Дунев – управител на фирма „Ванков-Дунев“ ООД гр. Плевен, която ще изпълнява СМР. На церемонията присъстваха още инж. Светослав Славчев – областен управител на област Ловеч, Еленко Начев – началник на РУО – Ловеч, Светла Атанасова – председател на обществения съвет на гимназията, Николай Стоянов – председател на училищното настоятелство ръководители и служители от администрацията на общината, преподаватели и ученици от гимназията. Присъстваха и отговорния от община Ловеч екип по проекта и представители на строителния и авторския надзор, съответно инж. Йордан Йорданов и арх. Емилия Христова.

С новия корпус, който трябва да бъде построен до началото на следващата учебна година, ловешката езикова гимназия ще може да премине на едносменен режим на обучение. Той ще разполага с девет класни стаи и кабинети. Ще бъдат освободени и помещения за разширяване на общежитието на училището. Гимназията вече има разработен проект и за плувен басейн, за изграждането на който ще се търси финансиране.