МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза за учебна 2023-2024 година

Процедури за предоставяне на обща подкрепа при прояви на тормоз и агресия

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители

https://116111.bg/

Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

 

 

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет  ТУК

„Който се отнася към хората според това, което са- ги прави по-лоши; който се отнася към тях според това, което могат да бъдат- ги прави по-добри“ Гьоте

Резултати от изследване степента на тормоза в училище – м. октомври 2023 г.