Проекти

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

 

Платформа за управление и контрол на проект

BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

https://oud.mon.bg/

 

 

 

Уважаеми ученици,

„КОМИСИЯ „ФУЛБРАЙТ“: КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ “OPPORTUNITY FUNDS” ЗА УЧЕНИЦИ В 11 КЛАС, КРАЕН СРОК – 3 ЯНУАРИ 2021“. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА: Правителството на САЩ осигурява 10 СТИПЕНДИИ, ПО $5000 ДОЛАРА ВСЯКА, за подготовка на талантливи български ученици в 11 клас за кандидатстване в американски висши училища и отпътуване в САЩ. Целта е да помогнем на ученици от семейства, които изпитват финансови затруднения /СЪС СРЕДНО-МЕСЕЧЕН ДОХОД ЗА 2021 Г. ДО 3000 ЛВ./ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 3 ЯНУАРИ 2021 Г.

Подробна информация и документи за участие в конкурса ще намерите тук:  

http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/

 

 

 

Проект „Climate Action Project“ .

Уважаеми ученици, През месец октомври 2020 г. предстои стартирането на проект с участието на Основно училище „Христо Смирненски“ гр. Раковски. Началото на проекта „Climate Action Project” е поставено преди четири години от белгийския учител Коен Тимерс, носител на Глобалната учителска награда за 2017 г. Проектът е безплатен, ориентиран е към учениците и има за цел да доведе до промяна в поведението чрез образование. Той е в сътрудничество с WWF, ООН, НАСА и е подкрепен от Н. В. Далай Лама, д-р Джейн Гудол, куми Найду, учени и общественици. Отразен е от медии в 45 държави, включително ВВС, CNN и National Geographic. За учениците са предвидени дейности, които ще предоставят възможност за изследване, обсъждане, свързване и споделяне на открития чрез видео-материали, като ще могат да се свързват със свои връстници от 5 други континента.

При проявен интерес, моля да информирате г-жа Иванка Драгнева-училищен психолог

Сайт на проекта: https://www.climate-action.info/.

 

Проект Твоят час