ш

 

 

 

Училищните проекти по програма „Еразъм+“ са съфинансирани от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Уебсайт на проект „Еразъм +“

https://peg-lovech-accreditation.webnode.page/?fbclid=IwAR0vFyTwD_jRsZVmphmhszxywyzxI0fsaM_IHyckCnU-CgV3IXhrm_aseJQ

Процедура за подбор на кандидати

КРИТЕРИИ- учители

КРИТЕРИИ – ученици

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – учители_1

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ученици

Декларация-наказателна-отговорност

 

 

 

https://e-mates.eu/

CALENDAR 2022 ЕРАЗЪМ +

 

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕРАЗЪМ +

Процедура за подбор на кандидати-1

КРИТЕРИИ – ученици

КРИТЕРИИ- учители-1

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ученици

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – учители-1

Декларация-наказателна-отговорност

/Критериите за подбор са приети на ПС № 1/06.10.2021 г.

 

В периода 22 – 26 април четирима преподаватели от ПЕГ „Екзарх Йосиф I” взеха участие в структурирания курс „Преподаване на общообразователен предмет на чужд език“ (CLIL), който се проведе в гр. Прага, Чехия.

Тази мобилност е съфинансирана по програма „Еразъм+“ на ЕК, а участието на нашите учители се осъществи благодарение на текущия проект на Езиковата с № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000132439. По време на обучението г-жа Кристина Конова, г-жа Надежда Николова, г-н Георги Гергов и г-н Станислав Вълев имаха уникалната възможност да работят в международен екип с колеги от Италия, Испания, Франция и Черна гора и да обменят добри практики. Учителите участваха в множество интерактивни дейности с основна рамка CLIL. Съществена част от обучението беше работата по конкретни казуси, почерпани от педагогическия опит на преподавателите. Това доведе до идеи за множество ползотворни решения, техники и похвати, които могат да бъдат прилагани в класната стая.

Динамиката на съвременния свят и технологичното развитие са най-видими в сферите на здравеопазването, „зелената“ икономика и образованието. В този аспект на педагогическите специалисти беше демонстрирано използването на най-съвременни дигитални инструменти за оптимизиране и подготвяне на съдържание, както и за провеждане на пълноценен урок с CLIL. Практическите екипни задачи имаха за цел да онагледят прилагането на компетентностния подход и да подготвят учителите за интегрирането на този тип дейности в учебния процес. От тренировъчния център проведоха и организирано групово посещение на едно от най-престижните училища в Прага, което завърши с официална дискусия и обмен на идеи за бъдещето на образованието и добри практики.

Акцент в културната програма беше посещението на историческото сърце на чешката столица – Стария град (Староместске намести), който изумява с готическата си грация и ренесансова архитектура, както и с църквите и мостовете в бароков стил. Впечатляваща беше обиколката на неоренесансовата сграда на Националния музей, висока над 70 метра – творение на архитекта Йозеф Шулц.

Благодарение на този курс ловешките учители надградиха своите професионални компетентности и умения и натрупаха идеи, които нямат търпение да приложат в класната стая.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 18 до 23 март двама преподаватели по немски език от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч взеха участие в едноседмичнияквалификационен курс  „Немски език за напреднали“ в гр. Берлин – Германия. Тази мобилност е съфинансирана по програма „Еразъм+“ на ЕК, а участието на нашите педагози се осъществи благодарение на текущия проект на Езиковата с № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000132439.

По време на курса г-н Стефан Йорданов и г-н Стефан Стоянов имаха невероятната възможност да обменят опити добри практики с колегите си по немски език от други европейски държави: Дания, Франция и Полша.

Обучението на учителите по немски език се фокусира върху ежедневния практически опит. Целта на курса и обучението бе да вдъхнови преподавателите да създадат навици и умения от 21 век, които да пренесат във всяка класна стая.

Ловешките учителите по немски език имаха възможност да  получат ценни идеи за преподаването на езика, като например: стилистични анализи на текстове, ефективни методи за преподаване на проблематична граматика, различни ролеви игри и ситуации за упражняване на немския език.

В края на курса участниците посетиха забележителностите на  немската столица – Берлин: Бранденбургската врата, немския парламент, немския исторически музей, историческата алея „Под липите“.

 


ТЕНЕРИФЕ

В периода 19 – 25 ноември 2023 година четирима педагози от Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ взеха активно участие в структурирания курс „Учене на открито“, който се проведе в Тенерифе. Това е втората мобилност от акредитирания за текущата учебна година проект с № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000132439, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на ЕК.

Основната цел на това международно обучение беше да се насърчат по-високи постижения и иновации в екологичното образование чрез изграждане на знания и умения за интегриране на обучението сред природата в отделните европейски образователни програми. Благодарение на този курс 19 учители от България, Швеция, Финландия, Словакия, Унгария, Германия, Хърватия, Полша и Чехия се запознаха се с ключовите елементи и нарастващите тенденции свързани с образованието и преподаването извън класната стая. Чрез поредица от тематични игри и конкретни задачи за работа в трансгранични екипи, всички участници се научиха как да проектират, планират и предоставят на своите ученици вдъхновяващи образователни дейности сред природата.

Придобиването на нови образователни методи за опазнаването на околната среда беше друг акцент в тематичната насоченост на това обучение.

През този едноседмичен престой на най-големия канарски остров, учителите от Езиковата гимназия успяха да изградят близки приятелства със своите европейски колеги, като се надяват, че това ще спомогне за успешното реализиране на бъдещи съвместни проекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция, здравей!

В началото на септември 2023 година група от 45 ученици, изучаващи френски като първи и втори чужд език, и 3 преподаватели от Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ осъществиха мобилност по проект “Le multilinguisme ouvre l’esprit / Многоезичието обогатява духа”, № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000132439, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на ЕК.

Партньор по проекта е училище „La Pignerie” в побратимения на Ловеч гр. Лавал, Франция. Учениците от България и Франция, разделени на групи, представиха на партньорите си, съответно страната, града и училището си. Учениците от Езиковата разгледаха училището партньор, като френските им приятели ги запознаха с професиите, които изучават при дуалното обучение в училището (2 седмици на училище – 2 седмици практика), а именно “Селскостопанска техника“ и „Грижи за хората“. Френските ученици придобиват знания и умения в полагането на грижи за деца от най-ранна възраст (3-4 месечни бебета), както и за възрастни хора, трудноподвижни хора и др. Българските ученици бяха впечатлени от техниката и оборудването, използвани в обучението, което поставя връстниците им от Лавал в реална работна среда.

Групата от България, придружена от г-н Патрик Мусе, председател на Асоциация „Доверие – България“, беше приета в кметството на гр. Лавал от г-н Жорж Поарие, съветник и заместник-кмет по международните връзки, който разказа накратко историята на града, представи бъдещи проекти и подари макет със забележителностите на града.

Учениците от Езиковата се запознаха и с други възможности за придобиване на образование във Франция и по-конкретно в гр. Лавал, като посетиха и URMA (регионален университет за професии и занаяти), предлагащ обучение по 43 специалности, съчетано с платени стажове (1 седмица обучение – 3 седмици работа).

По време на мобилността учениците имаха възможност да се запознаят с нови приятели, чужди култури и да практикуват чуждите езици, които изучават в ПЕГ. Културната програма беше обогатена с посещение на Монт Сент Мишел – едно от чудесата на света. Несъмнено най-очакваното от всички беше посещението на Париж и разглеждането на града от обляната в светлини Айфелова кула.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когато мечтите станат реалност….

Ива-Александрова

От 2 до 6 май се проведе последната мобилност по проект „Предприемачеството е важно“, с координатор ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ и съфинансиран от ЕС по програма „Еразъм+“.

Неговата основна задача е да развие предприемаческите умения на учениците от шесте средни училища от България, Австрия, Гърция, Италия, Румъния и Португалия. Крайната цел на това стратегическо партньорство е да съдейства за развитието на нишовия туризъм в съответните региони с помощта на виртуалната и добавената реалност. Домакин на тази международна среща беше партньорското училище от Клуж-Напока, Румъния. Българският екип беше успешно представен от четирима ученици, с ръководител – г-жа Маргарита Добрева, която е международният координатор на проекта. Богатата програма на домакините даде възможност на всички участници да се запознаят с културно-историческото наследство на втория по големина румънски град, както и с местните обичаи, традиции и природните забележителности в Трансилвания. Проектните дейности през първия ден бяха изключително интезивни.

Започнахме с презентациите на учениците, с които те представиха своите идеи за развитие на целевите туристически обекти в партньорските държави. Българският екип се справи блестящо с индивидуалните си задачи: Стела Карамишева от 10.а клас започна с презентация за пещера „Проходна“, а Светослав Ангелов от 11.а клас представи своя проект (изработен с помощта на виртуалната и добавената реалност) за изграждането на конгресен център в района на пещерата. Десислава Тутекова от 11.в клас представи бизнес плана за реализирането на тази идея, а нейният съученик – Калоян Фердинандов – запозна аудиторията с качествата и уменията, които са необходими за едно успешно интервю. Много вълнуващо беше изготвеното от гръцкия координатор видео, което проследява трудния, но безспорно успешен със своето въздействие и резултати проект. Останалата част от деня беше посветена на разходка из града, като румънските ученици влязоха в ролята на екскурзоводи.

Вторият ден от нашето посещение също беше динамичен и интересен. Организираните работилници с местни предприемачи бяха изключително полезни за учениците, както и насоките за успешно интервю, които бяха последвани от анкета в образователната платформа „Кахут“. Бяхме поканени в Регионалния инспекторат на образованието и имахме честта да посетим дъщерната НТТ компания в града, със седалище в Токио, която освен ИТ и бизнес услуги, предлага стажове на местните студенти и им подсигурява работни места. Много вълнуваща беше срещата и с известния скулптор Ливиу Мокан, който радушно прие всички в дома си. Той ни разказа за своя творчески и житейски път с такава емоция, че ни накара да изпитаме дълбоко уважение пред неговия гений. „Аз съм скулптор, аз съм скулптура“ – това са думите, които ще запомним от този знаменит творец.

Една от най-големите атракции беше посещението на солната мина в град Турда, която е спомената за пръв път през 1271г. в унгарски документи. Освен невероятните галерии, които разгледахме, тук ни очакваше още една изненада. На 120 метра под земята има увеселителен парк с 20-метрово виенско колело (вероятно единственото в света намиращо се под земята) и много спортни съоръжения. Гребането на лодки в подземното езеро в мина „Тереза“ беше друго незабравимо преживяване. Последният ден от нашето гостуване продължи с пикник сред красивата природа, а вечерта беше вълнуваща не само защото си получихме сертификатите, но и защото това беше последният физически контакт с нашите скъпи приятели. Проектът „Предприемачеството е важно“ ще приключи в края на този месец, но неговото въздействие и устойчивост ще продължат и в бъдеще.

 

 

Езиковци стигнаха до „Края на света“

В навечерието на католическия Великден 20 ученици и трима ръководители от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч осъществиха първия акредитиран обмен с испанското училище „Побра дo Карaминял“. Основна цел на двустранния проект „Приятелство и общуване“ е да се обменят добри практики при изучаването на испански и английски език, както и да се опознаят традициите, бита и културно-историческото наследство на двете държави.

Побра дo Карaминял е китно градче разположено край естуара на река Аруса в най-северозападната област на Испания. Известна като страната на Ел Камино,

Галисия е мястото, където може да се излезе от традиционните туристически маршрути и да се навлезе в по-малко познати кътчета, богати на история, традиции, култура и архитектура. Благодарение на непосредствената близост до Атлантика, климатът тук е мек и много влажен, което го превръща в най-зеления регион на Испания. Галисия ни изненада със студеното време, но топлото посрещане на домакините и изключително богатата програма бързо ни зареди с положителни емоции. Испанските ученици направиха всичко възможно да ни запознаят и заинтригуват с техните традиции, местна кухня, история, като ни организираха презентации и музикални изпълнения в културния център на града. Там беше проведена среща и с кмета на града. Всички по-важни събития бяха отразени в медиите, а г-жа Зарчева даде интервю за местната телевизия.

По време на нашия престой се насладихме на зашеметяващи гледки, обиколихме красиви плажове и водопади. Сред културно-историческите забележителности, които посетихме бяха и музея „Рамон дел Валие-Инклан“, както и Педагогическия музей в Сантяго де Компостела.

Нашето приключение продължи със среща с местните рибари, които разказаха за своята работа и ни показаха как се добиват миди. Участвахме в различни спортни дейности, като една от най-атрактивните беше водния спорт гребане.

Един от дните беше изцяло посветен на град Сантяго де Компостела – столица на автономната област Галисия. Там се потопихме в магията на това уникално място, докато се разхождахме в старата част на града. Останахме без дъх пред величествената катедрала, която е едно от трите основни места за поклонение в християнския свят. Всяка година множество хора се стичат към катедралата, която е крайна точна на известния поклоннически маршрут „Пътят на Сантяго“, известен още като Ел Камино.

Посетихме най-западната точка на Европа – нос Кабо Фистера, намиращ се на брега на смъртта, който се казва Коста де Морте. В този скален ръкав врязан във водата, бит от вълните на Атлантическия океан, се намира най-западния фар в Галисия. За средновековния човек този нос е бил краят на света и тук се намира километър 0.00 от Камино де Сантяго.

Преди да си кажем довиждане, всички получихме своите сертификати за участие в този незабравим обмен. В най-скоро време ние ще бъдем домакини на нашите испански приятели, които ще бъдат запознати с нашето богато културно и историческо наследство.

 

 

 

 

 

 

След три виртуални срещи поради глобалната пандемия, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ взе участие в първата физическа мобилност по проект „Предприемачеството е важно“, която се проведе от 21 до 25 март в Португалия. Проектът е съфинансиран от ЕС по програма „Еразъм+“, а неговата основна задача е да развие предприемаческите умения на учениците от шестте средни училища от България, Австрия, Гърция, Италия, Румъния и Португалия.

река Тамега и се намира на 56 км източно от Порто.

Първият ден от нашето гостуване беше изпълнен с

 

музика, танци и опознаване на културата и обичаите на Амаранте и на страните-партньори. Сутринта посетихме кмета на града, който посрещна любезно гостите от чужбина и обеща на нашия екип да обмисли бъдещо сътрудничество с община Ловеч. След това посетихме музея „Амадео де Соуса Кордосо“, където екскурзоводът ни запозна с историята на Амаранте, неговите културни паметници и видни личности. Всички останахме очаровани от най-известната забележителност на града – църквата “Сан Гонсало“, която датира от 1540 г. Тя има екзотична медено-златна фасада от гранит, рисувани цветни колони и красив олтар изработен от дърво, с изящна резба, позлатени елементи и украса в червено. В златния параклис се съхраняват мощите на патронния светец на града, Сан Гонсало – покровител на женитбата.

Португалските ученици направиха всичко възможно да опознаем Амаранте, неговите корени, традиции и местна кухня, като за целта

 

организираха музикални изпълнения, танци и презентации в сградата на училището и в културния център на града.

Вторият ден от програмата беше изцяло посветен на град Порто. Там се потопихме в мистериозните легенди на града чрез завладяващо и иновативно шоу в конгресния център „Алфандега“, който е защитен национален паметник. След това се разходихме в красивите градини на Паласио де Кристал и се насладихме на зашеметяващите гледки към река Доуро. От този момент започна нашата дълга разходка по улиците на Порто в търсене на най-важните исторически и туристически атракции с наетия за целта екскурзовод. Нашето незабравимо приключение завърши с кратко пътуване с кабинков лифт за последно сбогом с този уникален град.

През последния ден от гостуването ни засадихме „дървото на мира“ в двора на португалското училище. След това за учителите беше организирано невероятно преживяване – игра на голф и разходка с бъгита. Следобед присъствахме на концерт за класическа музика, изпълнен от „Северняшкия оркестър“ на Амаранте. За нас беше изключително приятно да се срещнем с наша

 

, която от 20 години свири в този оркестър. Преди да си кажем сбогом, всички получихме своите сертификати за участие в тази мобилност.

Неслучайно името на Амаранте започва с португалската дума „любов“ – това бяха незабравими дни, които ще оставят траен отпечатък в сърцата ни.

Amarante-Presentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 28 до 30 септември, в театралната зала „Америка за България“ на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – гр. Ловеч за пръв път се проведе виртуална мобилност по проект „Предприемачеството е важно“, чийто координатор е нашата гимназия. Проектът е съфинансиран от ЕС по програма „Еразъм+“ и ще приключи през май 2022 г.Неговата основна задача е да развие предприемаческите умения на учениците от шесте средни училища от България, Австрия, Гърция, Италия, Румъния и Португалия. Крайната цел на това стратегическо партньорство е да съдейства за развитието на нишовия туризъм в съответните региони с помощта на виртуалната и добавената реалност.

Домакин на тази международна среща беше партньорското училище от Виена, което успя да грабне вниманието ни с изключително интересните и информативни работилници. Така например, имахме възможността да споделим опита на трима млади предприемачи, работещи в тематично-подбрани области: екскурзовод на туристически обиколки с виртуална и добавена реалност, специалист в изготвянето на продукти с добавена реалност и собственик на традиционно виенско кафене.

Благодарение на най-новата ни придобивка – мултимедия и лаптоп – закупени с бюджетните средства за индивидуалната подкрепа на тази мобилност, както и на другата налична техника, над 60 ученици и учители от Езиковата имаха шанса да участват интерактивно, като непрекъснато задаваха въпроси на презентаторите.

Проектният екип към гимназията изказва огромна благодарност на всички участници в тези виртуални събития за проявената инициативност.

 

 

Здравейте, Езиковци!

Имаме удоволствието да ви зарадваме с най-новата си придобивка – мултимедия и лаптоп! Средствата за тяхното закупуване са предоставени от бюджета за индивидуална подкрепа на текущия проект „Предприемачеството е важно“, чийто координатор е нашата гимназия. Проектът е съфинансиран от ЕС по програма „Еразъм+“ и ще приключи през май 2022 г.. С помощта на тази техника, както и на наличните технологични средства, в периода от 28 до 30 септември ще се осъществи първата по рода си виртуална мобилност в историята на любимата ни гимназия. В събитието ще участват над 60 ученици и учители от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, а мястото, в което ще се реализират онлайн събитията е театралната зала „Америка за България“. Домакин на срещата е партньорското ни училище от Виена – Австрия, като във виртуалните дейности ще се включат и другите партньорски организации от Италия, Гърция, Румъния и Италия. Очаквайте и други вълнуващи събития по темата в най-скоро време!

Поздрави,

Проектният екип

 

 

Описание на проекта на БГ  

Dissemination – FACT

Bulgarian Pupils’ Erasmus+ Experiences

Social Inclusion – Bulgaria

LP-Europass-Nevena Dankova

                                                                                 BEST_Erasmus+

https://drive.google.com/file/d/1bgOywTO-nFyeDBq2xSpyxN1WH-q93s-E/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/1Bc5gwDTzBvO05i3OOep2FfPcxbdwnLxJ/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/18wJGx677t5vuE7kbtM7eqEXlnkCKlOO5/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/17sYtcVFizNi4M6IR8ECYDIDVtEJyVnx-/view?usp=drive_web

 

 

 

Европейско финансиране получава проект в образователната сфера на ПЕГ ”Екзарх Йосиф Първи” Ловеч.

Утвърденият проект на Езиковата гимназия е по програма „Еразъм+”, като кандидатурата е получила оценка за качество 90 точки при максимални 100.

https://www.lovech.bg/bg/novini/dva-proekta-ot-lovech-poluchavat-evropeysko-finansirane-po-erazam

 

 

 


П Р О Е К Т И

 

 

  • Проект „ДЕБАТИ И КРЕАТИВЕН ТЕАТЪР“

http://joesc0.wixsite.com/facterasmusplus

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-BG01-KA201-001396

 

 

 

 

  • Проект „РЕШЕНИЕ“

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КД1

Брошура2

ПОКАНА-семинар

 

 

 

 

  • Проект „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“