ПРИЕМ УЧЕБНА 2024-2025 ГОДИНА

График на дейностите по приемане на учениците за учебна 2024/2025 година Тук

Утвърждаване-на-план-прием-за-2024-2025-година-3-4

 

ПРИЕМ УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

Протокол класиране

Заповед

Работно-време-комисия-по-прием-в-осми-клас-учебна-2023-2024-година

График на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в област Ловеч.

Линк: График_дейности_РУО-Ловеч

 

График на дейностите по приемане на учениците учебна 2023-2024 година

График на дейностите по прием на учениците-допълнение

Балообразуване

Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образованиe/7 клас/, преобразувани в точки по определена скала и удвоените точки от националното външно оценяване по български език и литература и математика.

Онлайн кандидатстване след 7. клас:

https://infopriem.mon.bg/

Заповед-за-утвърждаване-на-план-прием-за-2023-2024-година

Презентация ПЕГ Екзарх Йосиф I

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Заповед за определяне реда за попълване на незаетите места след трети етап на класиране

Ред за попълване на незаетите места по профили след трети етап на класиране

Свободни-места-за-трето-класиране-в-РУО-Ловеч-за-учебната-2022-2023-година

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 МИ КЛАС:  https://infopriem.mon.bg/

РАБОТЕН-ГРАФИК-КОМИСИЯ-ПО-ЗАПИСВАНЕ-ПРИЕМ-2022-2023-ГОДИНА

Списък на училищата, в които ще се приемат документи за участие първи и трети етап на класиране: Тук

График на дейностите по приемане на учениците

Заповед-за-утвърждаване-на-план-прием-за-2022-2023-година

НЕМСКИ ЕЗИК/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 ПАРАЛЕЛКИ 52 УЧЕНИКА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/НЕМСКИ ЕЗИК 1 ПАРАЛЕЛКА  26 УЧЕНИКА

ИСПАНСКИ ЕЗИК/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ПАРАЛЕЛКА 26 УЧЕНИКА

ФРЕНСКИ ЕЗИК/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 ПАРАЛЕЛКА 26 УЧЕНИКА

Балообразуване

Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образованиe/7клас/, преобразувани в точки по определена скала и удвоените точки от националното външно оценяване по български език и литература и математика.

ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ заложи в стратегията си изучаването на 4 чужди езика в отговор на нуждите на съвременното общество

След първата учебна година всички ученици ще имат възможността да изучават и трети чужд език във факултативни учебни часове, в които е заложена целенасочената подготовка за езикови сертификати.

Гимназията ще предоставя възможност на учениците от различните профили периодично да се явяват на изпити за придобиване на сертификати за удостоверяване на нива на владеене на чужд език съгласно Общоевропейската референтна езикова рамка.

В края на първия гимназиален етап учениците от паралелките с първи чужд език немски ще получат възможност да се явят на изпит за Немска езикова диплома DSD 1, удостоверяваща ниво A2-B1 на усвояване на езика и важаща във всички немскоезични страни, а в края на втория гимназиален етап на изпита за Немска езикова диплома DSD 2, сертифицираща ниво B2-C1 на владеене на езика и даваща възможност за кандидатстване във висши учебни заведения в Германия, Австрия и Швейцария без приемен изпит по немски език. Немските езикови дипломи се издават от Правителството на Германия, те са с неограничена валидност и изпитът за тях е безплатен за учениците на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

По втори чужд език френски или испански е възможно получаването на езиков сертификат за ниво B1 в края на 11 клас след изпити за DELF по френски език, организиран от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, и DELE за испански език, организиран от Институт Сервантес-София. Учениците, изучаващи английски език като първи или втори чужд език имат възможност да се явят на изпит за сертификати на Кеймбридж за ниво В2 в края на 10 клас и на ниво C1 през втория гимназиален етап.

Изучаващите английски като трети чужд език ще могат да положат изпит за сертификати на Кеймбридж на ниво В1 в края на 10 клас и на ниво В2 в края на 12 клас. Нивото на подготовката по английски език дава възможност за усвояване на базисни знания и умения за полагане на изпити като TOEFL, IELTS и SAT, който са нужни за по-нататъшното обучение в български и чуждестранни университети. Паралелката с профил френски език и английски език подготвя учениците за явяване на изпит за езикова диплома DELF на френското Министерство на образованието, удостоверяващ владеене на езика от ниво А1 до ниво B2 съгласно Общоевропейската езикова рамка. Изучаващите френски като втори или трети чужд език също ще могат да положат изпит за получаване на сертификат DELF за конкретно постигнато ниво на усвояване на езика.