ПОРЕДНА НАГРАДА ЗА УЧЕНИК ОТ ПЕГ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“

Стела Цветкова от 9. клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ е отличена с грамота за почетно трето място в национален конкурс по превод.

По повод 100-годишнината от рождението на известния австрийски поет, есеист и преводач Ерих Фрийд (1921–1988) Австрийска библиотека Велико Търново и катедра „Германистика и нидерландистика“ към Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ организират конкурс по превод от немски на български език. Този национален конкурс по превод дава възможност на младите хора да изпробват преводаческите си умения, насърчава и възпитава любов и усет към богатството, дълбочината и силата на немския и българския език и може да бъде мотивация за професията преводач.