Пореден успех за ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч!

Езиковата гимназия е сред шестте акредитирани български организации в сектор „Училищно образование“ по Програма „Еразъм+“, което дава възможност за опростен достъп до възможностите за финансиране по линия на Ключова дейност 1 за периода 2021 – 2027 г.

Основната цел на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ е да се постигнат високи и трайни постижения в профилираното обучение на учениците, което ще гарантира бъдещото им кариерно развитие на международния пазар. При подготовката на проектопредложението избраната за целта училищна комисия се запозна в детайли с националните и европейските политики и стратегии за бъдещия програмен период.

С общи усилия беше създадена Стратегия за интернационализация на училището. След задълбочен анализ на текущото състояние на международните обменни практики и приоритетите на ЕК за следващия програмен период бяха набелязани стратегическите цели на училището и беше изготвен ориентировъчен график на физическите мобилности, които ще засилят процесите на глобализация на образователния процес.

Като акредитирана организация ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ ще следва стриктно набора от „Еразъм“ стандартите за качество, които са готова рецепта за успех.