ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 2023/2024г.

ДИРЕКТОР  Иво Георгиев Райнов

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР Павлина Съботинова Зарчева-Цанкова

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР – Стефка Дафова

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ Иванка Петрова Драгнева

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Мария Данаилова Денчева

Петя Тихомирова Ангелова

Мартин Пенчев Стойнов

Надя Илиянова Христова

Наталия Пенкова Христова

Диляна Георгиева Христова

Йоана Георгиева Павлова

НЕМСКИ ЕЗИК

Марибела Иванова Дамянова-Конова

Венелин Георгиев Георгиев

Бранимира Вълкова Христова

Татяна Атанасова Цокова

Румяна Николова Маринова

Ивайло Петров Генов

Цветелина Пламенова Иванова

Гергана Илиева Шанкова – Пъндева 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Искра Радославова Маринова 

Десислава Цочева Филипова-Маринова

Катя Иванова Стойкова

Диана Цветанова Сарафова

Петя Йорданова Найденова

Маргарита Иванова Добрева

Пейо Калинов Пеев 

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Десислава Петрова Трифонова

Ивета Василева Семова

Светлена Петрова Георгиева

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Биляна Венциславова Вълева

Ива Стефанова Николова

Ивет Пламенова Василева

Павлина Съботинова Зарчева-Цанкова

МАТЕМАТИКА

Надежда Милкова Николова

Ценка Георгиева Христова

Хилда Стоянова Генова

Владислава Владова Цветкова

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Ивелина Севдалинова Докторова

Стефка Петкова Дафова

Детелина Димитрова Проданова

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Мария Георгиева Жечева

Станислав Владимиров Вълев

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Галина Цанкова Петкова

Георги Красимиров Гергов

Цветелина Пламенова Иванова

Иво Георгиев Райнов

Белослава Атанасова Симеонова

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Кристина Красимирова Конова

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Доминика Бойкова Колева

Ива Стефанова Николова

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Галина Цанкова Петкова

Силвия Станиславова Стаменова

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Бисерка Петкова Йочева

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Виолетка Минкова Нетова

Елена Мичкова Патаринска

МУЗИКА

Иво Илионов Андреев

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Тони Цанков Христов

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Христофор Добринов Натов

Георги Красимиров Гергов

Димитър Борисов Николов

Николай Недков Балевски

Тони Цанков Христов

ВЪЗПИТАТЕЛИ

Мариана Генова Вълева

Имела Христова Иванова

Албена Цецкова Димитрова

Мариана Цветанова Казашка

Димитър Борисов Николов 

Стефан Митков Йорданов

 Мадлена Недкова Маринова

Теменуга Недялкова Иванова 

Стефан Петков Стоянов

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 2021/2022г.

 

ДИРЕКТОР

Радослав Христов Хитов

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

Павлина Съботинова Зарчева-Цанкова

 

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Иванка Петрова Драгнева

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Мария Данаилова Денчева

Галина Петкова Иванова

Петя Тихомирова Ангелова

Мартин Пенчев Стойнов

Надя Илиянова Христова

Наталия Пенкова Христова

Диляна Георгиева Христова

 

НЕМСКИ ЕЗИК

 

Марибела Иванова Дамянова-Конова

Венелин Георгиев Георгиев

Бранимира Вълкова Христова

Нели Цанева Парталозова

Татяна Атанасова Цокова

Румяна Николова Маринова

Ивайло Петров Генов

Цветелина Пламенова Иванова

Гергана Илиева Шанкова –  Пъндева

Петра Помпьос

 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Искра Радославова Маринова

Снежанка Димитрова Димитрова

Десислава Цочева Филипова-Маринова

Катя Иванова Стойкова

Диана Цветанова Сарафова

Петя Йорданова Найденова

Маргарита Иванова Добрева

Пейо Калинов Пеев

Уилям Андриола

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

Аглая Савчева Ангелова

Десислава Петрова Трифонова

Ивета Василева Семова

Светлена Петрова Георгиева

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

Ива Стефанова Николова

Ивет Пламенова Василева

Павлина Съботинова Зарчева-Цанкова

 

МАТЕМАТИКА

 

Маринела Митева Кънчева

Надежда Милкова Николова

Ценка Георгиева Христова

Хилда Стоянова Генова

Владислава Владова Цветкова

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

Ивелина  Севдалинова  Докторова

Стефка Петкова Дафова

Детелина Димитрова Проданова

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

Татяна  Недялкова Петкова

Станислав Владимиров Вълев

Радослав Христов Хитов

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

Галина Цанкова Петкова

Цветелина Пламенова Иванова

Иво Георгиев Райнов

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

Кристина Красимирова Конова

 

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

 

Доминика Бойкова Колева

Ива Стефанова Николова

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Татяна  Симеонова  Колева

Галина  Цанкова  Петкова

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 

Бисерка Петкова Йочева

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Виолетка Минкова Нетова

Елена Мичкова Патаринска

 

МУЗИКА

 

Иво Илионов Андреев

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Тони  Цанков  Христов

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

Георги Красимиров Гергов

Димитър Борисов Николов

Николай Недков Балевски

Тони Цанков Христов

 

 

ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

Мариана  Генова  Вълева

Имела Христова  Иванова

Албена  Цецкова Димитрова

Мариана  Цветанова Казашка

Димитър  Борисов  Николов

Валентин   Стойчев  Иванов

Стефан Митков Йорданов

Цецка Георгиева Пенчева

Радославка Маринчева Маринчева

Светлена Петрова Георгиева

Кристина Красимирова Конова

Мадлена Недкова Маринова

Теменуга Недялкова Иванова

Румен Цоков Рачев

Стефан Петков Стоянов

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 2017/2018г.

 

ДИРЕКТОР

Радослав Христов Хитов

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР

Павлина  Съботинова Зарчева-Цанкова

Стефка  Петкова Дафова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Иванка  Цветкова Събева

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Иванка Петрова Драгнева

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Мария   Данаилова Денчева

Галина  Петкова  Иванова

Петя       Тихомирова        Ангелова

Мартин Пенчев  Стойнов

Надя      Илиянова  Христова

Наталия Пенкова Христова

Диляна Георгиева Христова

НЕМСКИ ЕЗИК

Марибела Иванова Дамянова-Конова

Венелин  Георгиев Георгиев

Бранимира  Вълкова  Христова

Диана Стефанова  Генова

Нели  Цанева  Парталозова

Татяна  Атанасова Цокова

Маргаритка  Калчева   Калчевска

Румяна  Николова Маринова

Ивайло  Петров  Генов

Цветелина  Пламенова Иванова

Ева  Цик

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Искра  Радославова Маринова

Снежанка  Димитрова   Димитрова

Десислава  Цочева  Филипова-Маринова

Ана Василева Витанова – Съева

Катя Иванова Стойкова

Диана  Цветанова   Сарафова

Петя Йорданова  Найденова

Маргарита  Иванова  Добрева

Пейо  Калинов   Пеев

Емили  Елизабет Паксън

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Десислава Петрова  Трифонова

Петя       Илиева  Мичинова

Натали Венциславова     Маринова

Джулия Гренет

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Павлина  Съботинова   Зарчева-Цанкова

Ивет   Пламенова   Василева

МАТЕМАТИКА

Маринела  Митева    Кънчева

Ивелина  Севдалинова  Докторова

Благомирка  Тодорова   Фискучева-Павлова

Хилда Стоянова Генова

Бисерка  Петкова  Йочева

ИНФОРМАТИКА И ИТ

Стефка  Петкова  Дафова

Детелина   Димитрова  Проданова

Бисерка  Петкова   Йочева

Хилда    Стоянова  Генова

Ивелина  Севдалинова  Докторова

Петя Добромирова Дачева

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Людмила   Иванова  Брънекова

Татяна  Недялкова Петкова

Станислав Владимиров Вълев

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Наталия   Панева  Петкова

Иво   Георгиев   Райнов

ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ“

Галя       Петрова                Баева

Цонка    Георгиева            Накова

 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Татяна  Симеонова  Колева

Галина  Цанкова  Петкова

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Тонка    Петрова  Гергинова

Петруша Танкова  Найденова-Шьопс

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Виолетка   Минкова  Нетова

Елена Мичкова  Патаринска

МУЗИКА

Мадлена Недкова  Маринова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Тони  Цанков  Христов

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Георги   Колев    Дойнов

Елка       Александрова     Стоянова

Христофор           Добринов             Натов

Румен    Цоков    Рачев

ВЪЗПИТАТЕЛИ

Мариана  Генова  Вълева

Катя Стефанова Начева

Имела Христова  Иванова

Катя  Калоянова  Орешарова-Тихова

Албена  Цецкова Димитрова

Мариана  Цветанова Казашка

Весела  Тихомирова Радкова

Бетина  Бориславова  Митева

Петя       Добромировa      Дачева

Димитър  Борисов  Николов

Валентин   Стойчев  Иванов

Стефан Петков Стоянов

Иван Банов Гечев

Гергана  Илиева  Шанкова – Пъндева

Теменуга   Недялкова  Иванова

Полина Здравкова Петрова

Виолета Василева Събева