ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА ИЗПИТА ПО НЕМСКИ ЗА DSD II

На 21 февруари в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ в Ловеч се получиха резултатите от проверявания в Германия изпит за немска езикова диплома DSD II (нива В2 и С1). 49 ученици от 12 клас успешно са издържали тежкия изпит, като повече от две трети от тях са покрили възможно най-високото езиково ниво за този сертификат: С1 на всичките изпитни компоненти. Сертификатът DSD II е условие за записване в университетите в Германия, Австрия и Швейцария и документ, изискван от все повече международни компании за доказване на много добро владеене на немски език за високи работни позиции. Сертификатът има неограничена валидност и според междуправителствена спогодба между България и Германия подготовката и явяването на изпит са безплатни за учениците, защото програмата DSD е интегрирана в обучението по немски. Целенасочената подготовка за DSD II започва в 10 клас, след успешно положен изпит за първата степен DSD I, и продължава много интензивно в 11 клас. Устният и писмен изпит за DSD II се провеждат през есента на 12 клас. Постигнатото от абитуриентите на Ловешката езикова тази година има изключителна стойност, като се има предвид, че подготовката им в 10 и 11 клас премина почти изцяло онлайн. Този голям успех е резултат най-вече от усилията и силната мотивация на самите ученици, подкрепата от родителите им, професионализма на техните преподаватели, а и на училищната политика, според която, само успешно издържалите DSD I , имат право да продължат с подготовка за DSD II. Благодарим Ви момичета и момчета, че въпреки големите трудности, пред които бяхме изправени всички за първи път, достойно защитихте името на Ловешката езкова като водещ център в преподаването на немски език в България!