ОРЕС

Поради достигната заболяемост над 750 на 100000 в община Ловеч се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата в общината, считано от  21.10.2021 г. до 29.10.2021 г.

Заповед РД09-3596-20.10.2021 г. на министър на образованието и науката

Заповед РЗИ-Ловеч