Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“на Висш съдебен съвет и МОН

Ученици от 10. клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ се включиха в образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ на ВСС и МОН.

От м. ноември 2022 г. до м. май 2023 г. се проведоха лекции в Административен съд – гр. Ловеч. Обект на дискусия бяха темите: „Върховенство на закона“, „Конституция на РБ“, „Права и задължения на гражданите“, „Същност на правото и съдебната власт“и др.

В обучението участваха 70 ученици, разделени на две групи, като всеки от участниците получи удостоверение за участие в програмата. В заключение всяка група представи симулативен процес и показа завидни знания.

Ръководител на двете групи е г-жа Доминика Бочева-Колева, преподавател по философия и гражданско образование.