НЕМСКИ ЕЗИК НА БАЛКАНИТЕ – ПРОЕКТ НА ЕРАЗЪМ +

„Hallo“ или „Merhaba“, това бяха най-често използваните думи от учениците на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ по време на техния едноседмичен престой при връстниците им от частната немска гимназия „АLKEV“ в Истанбул. Пътуването по проект „Еразъм+“ с № 2021-1-BG01-KA121-SCH-000010344 се осъществи в периода 11. – 17. ноември 2022г.

Всичко започна в конферентната зала на турската гимназията, където единадесетокласниците Стела Карамишева и Александър Илиев представиха нашето училище и неговата история. За училището домакин ALKEV също бе разказано от техни ученици.

Участие в едноседмичното преживяване по програмата „Еразъм +“ взеха ученици от 10. и 11. клас на Ловешката езикова гимназия. Ръководители на групата бяха Ивайло Генов, Ивелина Докторова, Татяна Петкова и Тони Христов – старши учители в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

Работният език между участниците от двете балкански държави беше немският. Това е видно и от мотото на проекта „Deutsch über die Balkangrenzen“, което бе вплетено в логото на проекта.

Срещата с културата на република Турция и моментите, преживени с учениците на гимназия „ALKEV“ показаха нагледно приликите и разликите между двете съседни държави. По време на едноседмичния престой във „втората столица“ на Турция учениците посетиха културни забележителности. Домакините и техните ръководители разведоха българските ученици из квартал „Балат“, където посетиха желязната българска църква „Свети Стефан“. Освен това беше предоставена и възможност за посещение на занятията в частната немска гимназия. Нашите ученици представиха достойно ловешката Езикова и получиха адмирации от учителите на ALKEV за активното си участие и за нивото на владеене на немския език.

Новите приятелства с десетокласниците от Турция спомогнаха за осъществяването на задачата на проекта „Еразъм +“, а именно да се намерят приликите и различията между двете държави.

В последния ден от престоя си в Истанбул, учениците представиха по групи, заедно с домакините своите проекти по темата – учебни системи, история, традиции и празници, музика и др. На церемонията по закриването българската група подари на ALKEV албум за Ловеч и картина, изобразяваща покрития мост, както и сувенири от България и Ловеч. Бяха връчени и сертификати на всички участници в проекта.

Незабравимите моменти, изградени в „града на султаните“, ще оставят трайна следа в съзнанието на учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“.

Ивена Петрова 11А, Александър Илиев 11В