НЕМСКА ЕЗИКОВА ДИПЛОМА

Рекорден брой участници в шестия пореден изпит за немска езикова диплома DSD I
На 13 март в ПЕГ Екзарх Йосиф 1 Ловеч се проведе писмен изпит по немски език DSD I ниво А2- В 1. Кандидатите от
9, 10 и 11 клас от трите немски паралелки трябваше да покажат умения за работа с текстове за слушане, четене и писане. Устният изпит тази година предхождаше писмения поради големия брой кандидати, близо 130 ученици, които показаха завидни умения за разговор по теми от ежедневието и презентиране на определена тема. Важността на изпита се дължи на това, че кара учениците да повярват във възможностите си и е своеобразно пресяване за следващото ниво DSD II B2- C 1. Резултатите от писмения изпит се очакват до края на юни.