НАЙДЕН АНГЕЛОВ – ЛЮБИМ И НЕЗАБРАВИМ УЧИТЕЛ

МЕЖДУНАРОДНАТА ЛИТЕРАТУРНА АКАДЕМИЯ

при Великото Херцогство Ловечбург, по-известна из света като Ловешката Бастилия, включваща федералните региони Стратешки Алпи, Мелта кастъл, Генгерлик Башбунар, Шато Вароша ам Осъм, с всеобщо въодушевление взе справедливото решение, имайки предвид виден ерудит, признат литературен корифей с деветдесет-годишен юбилей, в света какъвто няма втори, за който вредом се говори, че в Резиденция Калейца е роден, навръх светия празник на Андреевден, от малък явно е богоизбран, в гимназията учи на Троян и следвайки си своя философия, завършва университета в София, по първа специалност – българист, по втората е филолог русист, съратник и приятел стар на Джагара и на Ламар, животът му тече по стриктен план, след следването връща се в Троян, във Врабево се с даскалък захваща и той като ракета го изпраща до Ловеч с непознат летеж в Американския колеж, а там се шири немската култура, учител става по литература и готви най-вълнуващи уроци и ръководи творчески кръжоци – артисти, рецитатори, поети и те от неговия хъс обзети, достигат върхове с омайващи слова и Академията точно затова:

присъжда Юбилейната Награда ЛЮБИМ И НЕЗАБРАВИМ УЧИТЕЛ

на Негово Превъзходителство Рицаря на Литературното перо

НАЙДЕН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

ПОСВЕЩЕНИЕ

Навършва кръгло днес деветдесет

Сърцат по дух, писател и поет,

Призваният, народният будител,

Артистът и блестящият Учител,

Това е Найден Ангелов от Ловеч,

Наричан „Ацата“ с възторг и обич,

С богати ерудиция, култура,

Създаде Школа по литература,

Таланти млади той откри, възпита,

У нас, в Европа, будещи възхита

На светлия, културен небосклон!

Учителю любим, дълбок поклон!

Честит прекрасен, славен юбилей!

Сред нас над сто години доживей!

град Ловеч

30 ноември 2019 година Красен Русев