НАДЕЖДА ПОПСКА – ЛАУРЕАТ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК