„МЛАДЕЖКИ ДЕБАТИ“ И „ЧЕТЯЩИ ЛИСИЧЕТА“

Ученически състезания „Четящи лисичета“ и „Младежки дебати“ се проведоха в четвъртък, 10 март 2022 г. в ПЕГ „Екзарх Йосиф I” гр. Ловеч.

В 12:00 ч. започна състезанието „Четящи лисичета”. Като публика бяха поканени ученици от 10а клас. Журито се състоеше от 11-окласници и преподавател по немски език Ивайло Генов. От началото на учебната година учениците от 10. клас се събират веднъж седмично, за да говорят за немска младежка литература. Основата за това се формира от два романа, които трябваше да прочетат на немски. Това беше голямо предизвикателство, тъй като в този момент учениците от 10-ти клас все още са на път да положат изпитите си за DSD I. В съвместните срещи с тяхната учителка по немски Петра Помпьос се обсъждаше съдържанието, характеризираха се героите и се обсъждаха специалните проблеми на романите. В състезанието миналия четвъртък 6 ученици трябваше да покажат, че са разбрали съдържанието на книгите и отговарят на времето и разглежданите теми.

Победител в това състезание стана Стела Станимирова Карамишева от 10 а клас.

След обедната почивка сцените се смениха и на дневен ред дойде и училищното състезание „Младежки дебати”. В публиката седнаха ученици от 11б клас, журито беше от участниците в предишното състезание по „Четящи лисичета“ и Ивайло Генов. Този път отпред седнаха четирима ученици от 11 клас. Трябваше да докажат, че могат да спорят добре, да отговарят и да убеждават. Това беше предшествано и от седмични срещи, на които се обсъждаха различни теми. Учениците се научиха да използват подходящи идиоми, да слушат и да участват в дебат.

От четиримата участници трима ученици се класираха за следващия кръг:

Пейчо Пейчевски клас 11 б клас

Марин Ковачев 11 б клас

Калоян Фердинандов клас 11 в клас
За пореден път учениците показаха интелект, знания и възможности.