МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”

От 16 до 18 ноември се проведе поредната смесена мобилност по проект „Предприемачеството е важно“, с координатор ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ и съфинансиран от ЕС по програма „Еразъм+“. Неговата основна задача е да развие предприемаческите умения на учениците от шесте средни училища от България, Австрия, Гърция, Италия, Румъния и Португалия. Крайната цел на това стратегическо партньорство е да съдейства за развитието на нишовия туризъм в съответните региони с помощта на виртуалната и добавената реалност.

Домакин на тази международна среща беше партньорското училище от Серес, Гърция. Поради усложнената епидемична обстановка, 10 учители и 54 ученици от нашата гимназия се включиха онлайн в планираните дейности. Всички участници в обмена се запознаха с гръцката древна и съвременна история, с изкуството на реториката, както и с местната култура и обичаи, кухня и бит на Гърция. За съжаление не успяхме да посетим целевия туристически обект – езерото Керкини, което е обявено за национален парк и е от международно значение за Гърция, но се насладихме на споделените за целта видеа и снимки.  Езерото е характерно с огромното разнообразие от птици, редки биволи и водни лилии, а общата цел на партньорството е да генерира идеи за неговото по-голямо популяризиране.

По време на тази мобилност всички участници придобиха по-добра представа за това какво представлява предприемачеството,  станаха по-отворени към културното многообразие и толерантност в образованието, надградиха своите умения и способност да работят в транснационални екипи.

С  интерактивния дисплей, закупен от бюджетните средства за индивидуалната подкрепа на тази мобилност, ще бъде оборудван новият кабинет „Еразъм+“, с който Езиковата ще направи решителна крачка към популяризирането на европейската програма.

Проектният екип към гимназията благодари на всички участници в тези виртуални събития за изключителната отговорност и активност, особено в настоящия режим на обучение от разстояние в електронна среда.