МЕДИЦИНА – „ДА“ ИЛИ „ДА“

Ученици от 11. и 12. клас на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ профилирана подготовка „Биология и химия“ по покана на ръководството на гимназията се срещнаха на 30.09.2022 г. с д-р Вилиян Платиканов, началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в Университетската болница „Св. Марина“ във Варна и ръководител на екипа по донорство и трансплантации към нея. Темата на срещата беше „Медицината – „да“ или „да“!

Д-р Платиканов обърна особено внимание на това, колко е важно човек да направи осъзнат избор на професия и начерта основните моменти за ориентиране в кариерата. 

На достъпен, но професионален език, професор Платиканов представи лекарската професия и сподели личен и професионален опит.

Срещата преминава при видимо голям интерес от страна на учениците и с благодарност към професор Платиканов за споделеното. 

Следващи срещи тепърва предстоят!