ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“ ЛОВЕЧ

Ловеч 5500, ул. „Шишман“ 7

Директор:
Иво Райнов

+359/87 8870829

e-mail: irainov@abv.bg

 

Зам.Директор:

Павлина Зарчева-Цанкова

+359/879 590411

e-mail: pszarcheva@yahoo.co.uk

Зам. Директор:

Стефка Дафова

+359/876845166

e-mail: stefka_dafova@abv.bg

 

Секретар:

Христалина Василева

+ 359/878 962142

e-mail: peg_zas@lovechnet.com

 

Главен счетоводител:

Елена Димова

+359/879/590 419

e-mail: gche@lovechnet.com

 

Училищен психолог:

Иванка Драгнева

+359/888/541 522

e-mail: idragneva@abv.bg

 

Касиер-домакин:

Ваня Христова

e-mail: peg_kasa@lovechnet.com

 

Отговорник общежитие:

Теменуга Иванова

+359/877/660 709